Savner noe? Kontakt oss.

Etter et års drift kan Smaken av Grimstad konstatere at det nye renseanlegget for avløpsvann både har løst utfordringene og åpnet for nye muligheter. Renseprosessen er bærekraftig, produserer varme, lite slam og et renset avløpsvann med mulighet for gjenbruk.

Les mer...