CFIC® (Continuous Flow Intermittent Cleaning)

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

CFIC® (Continous Flow Intermittent Cleaning = Kontinuerlig rensing med periodisk slamhøsting) er neste generasjons biofilmteknologi. Den har alle fordelene til tradisjonell biofilmteknologi med bevegelige biolegemer, i tillegg har den en rekke nye fortrinn.

Om biofilm teknologi
Fundamentet i CFIC® biofilmteknologi er den biologiske veksten som foregår på små spesialdesignede elementer av polyetylen, også kalt vekstmedium eller biolegeme. Biolegemet er bygget opp av mange av små hulrom med stor overflate. I disse beskyttede rommene kan naturlige bakterier vokse fritt i enorme mengder. Systemer basert på biofilmteknologi kan dermed håndtere meget høy belastning uten å bli satt ut av balanse eller tettes igjen.


Slik fungerer det
CFIC® reaktoren er bygget opp av tettpakkede reaktorer av biolegemer, (90-99% fyllingsgrad) som hindrer bevegelsene som vanligvis oppstår i en ”omrøringsreaktor”.   

Biowaters CFIC® gir en økt kapasitet for behanding, samtidig som energikostnader reduseres og CO2-fotavtrykket minskes.

Systemet er svært fleksibelt og kan innbygges i eksisterende  BAF, MBBR eller MBR.

FORDELER:

Energisparing – Vesentlig reduksjon i energiforbruk, inntil 30%!
Gjenbruk – Resirkulering av vann og avløpsvann for gjenbruk.
Lav investering – Reduserer kapitalbehov gjennom å minske størrelsen på membran eller sluttbehandling.
Fleksibel – Oppgradere eksisterende SBR, MBR eller MBBR for økt rensekapasitet.
Ytelse – Forbedrer biologisk rensetrinn som igjen gjør at membraner etc. vil fungere mer effektivt.

Klikk for større bilde

NYHET: Biowater Technology melder at selskapet har fått sin hittil største bestilling på den nye kostnadseffektive CFIC®  prosess for avløpsrensing (biofilter med full gjennomstrømming og periodisk slamhøsting). Bestillingen kommer fra en av Amerikas største næringsmiddelkonsern.

Les mer...

Tønsberg– 19. november 2012: Kalde perioder og kjølige værforhold har en betydelig påvirkning på ytelsen til tradisjonelle renseanlegg. Biowaters CFIC®-prosess har med sin robuste biofilm imidlertid vist seg som en meget effektiv løsning også under slike forhold.

Les mer...