CFAS® (Combined Fixed Film Activated Sludge) - IFAS

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

Fundamentet i CFAS® biofilm teknologi er den biologiske veksten som foregår på små moduler av polyetylen, også kalt vekstmedium eller biolegeme. Biolegemet er bygget opp av mange av små hulrom med stor overflate. I disse beskyttede rommene kan naturlige bakterier vokse fritt i enorme mengder. Systemer basert på biofilm teknologi kan håndtere meget høy belastning uten å bli satt ut av balanse eller tettes igjen.
Biowaters CFAS® (IFAS) løsning er derfor spesielt godt egnet for gode miljøinvesteringer som er bærekraftige på sikt.

FORDELER:

Ved oppgradering av aktivt slam anlegg oppnås samtidig å høy nitrogenrensing
Kompakt
– Dobler kapasiteten på eksisterende anlegg som er basert på aktivt slam. Kan enkelt tilpasses eksisterende bassenger. Nye anlegg kan bygges med lite CO2-fotavtrykk.
Fleksibelt –
Både BOD-reduksjon, nitrogen- og fosforfjerning kan inkorporeres.
Pålitelig –
Biofilm er levende og selvregulerende ved varierende belastning, uten å tettes.
Mindre slam –
Produserer et slam med lav volum-indeks, som legger til rette for effektiv slamutskilling og slambehandling videre.
Lave investeringer
– Systemet er enkelt å installere.
Komplett
– Vi tilbyr hele systemet, med biolegemer, lufteandordninger, blandesystemer og bassenger samt videre prosesser og alle hjelpesystemer ferdig tilpasset.

Klikk for større bilde

CFAS® leveranse: Harestua

Les mer...

CFAS® leveranse: Trysil

Les mer...

CFAS® leveranse: Tainan, Taiwan

Les mer...

Biowaters unike biolegemer er utviklet for maksimal biologisk rensing av avløpsvann. Biolegemenes overflate huser mikroorganismer som konsumerer forurensning som næring til egen vekst.

Les mer...