Biologisk vannrenseteknologi

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

Biowater Technology tilbyr komplette systemer, med biolegemer, lufteandordninger, sperresiler, blandesystemer og bassenger samt videre prosesser og alle hjelpesystemer ferdig tilpasset.

Biowater Technology tilbyr biologisk avløpsrensing til kommunal og industriell anvendelse. Selskapet besitter mer enn 40 års erfaring med bruk av biofilm til renseformål og har en innovativ stab av FoU personell.  
Biowaters utviklingsarbeid har resultert i anerkjente systemer for avløpsrensing, ny teknologi for sirkulerende bioreaktorer, egenutviklede systemer for integrerte biofilm/aktivt slam(IFAS) samt patentert teknologi - som den nye CFIC (Continuous Flow Intermittent Cleaning), gjennomstrømmingsanlegg med periodisk slamhøsting
Økt fokus på forskning og utvikling har tatt biologisk avløpsrensing over i en ny dimensjon, preget av lavere investeringer og reduserte energikonstnader i forhold til tidligere biologiske renseteknikker. Samtidig kan biofilm teknologien levere et enda bedre resultat og raskere inntjening på investeringer.
Alle våre løsninger kan enkelt tilpasses og skreddersys til de fleste anvendelser og eksisterende infrastruktur, nytt eller gammelt.

Biowater står til tjeneste gjennom hele prosessen fra start til mål, og tar ansvar for renseresultatet:

  • Oppgradering
  • Komplett leveranse av nyanlegg
  • Opplæring og kurs
  • Rådgivning
  • Pilottesting
  • Budsjettoppfølging
  • Energianalyse