Savner noe? Kontakt oss.

Biowater Technology utvikler og bygger nøkkelferdige løsninger for rensing av offentlig og industrielt avløpsvann. Våre ingeniører har gjennomført mer enn 300 prosjekter og installasjoner av bioreaktorbaserte renseanlegg over hele verden. Selskapet har som ambisjon til enhver tid å levere innovativ teknologi og framtidsrettede løsninger for effektiv og klimavennlig renseresultat.

Av produkter kan nevnes: MBBR, IFAS samt komplette nøkkelferdige anlegg av ulike typer renseanlegg.

Biowater er basert i Tønsberg, har avdelingskontor i Kina og agenter på en rekke andre steder.

Biowater kort fortalt

  • Unik know-how innenfor anvendt mikrobiologi og prosesskunnskap
  • Spesialutviklede applikasjoner og patenterte løsninger tilpasset både kommunal og industriell vannrensing
  • Prosessgarantier og måltall på effektivitet samt resultatgarantier
  • Fokus på partnere
  • Ønsker å tilbyr en åpen og kompatibel teknologi, enkel å tilpasse eksisterende anlegg
  • Ny teknologi som sørger for store kutt i CAPEX og CO2-fotavtrykk samt teknisk opplegg som enkelt lar seg tilpasse eksisterende infrastruktur
  • Umiddelbar OPEX reduksjon på grunn av redusert energiforbruk samt mindre behov for flere kostbare innsatsfaktorer.
  • Høy kapasitet: Kontinuerlig renseprosess med praktisk talt null nedetid.

Dersom du ønsker et samarbeid med Biowater, trykk her.