CMFF® (Complete Mix Fixed Film) - MBBR

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

Prosessen

Biowaters CMFF® prosess er en bioreaktor der biolegemer med en aktiv bakteriefilm på overflaten sirkulerer omkring, og hvor bakteriene fjerner organiske og uorganiske stoffer fra vannet. Kjerneprosessen foregår på de frittsvevende biolegemene, som er spesialdesignet for å huse så stor bakteriepopulasjon som mulig.

Biolegemet er bygget opp av mange små hulrom med stor overflate. I disse beskyttede rommene vokser naturlige bakterier fritt. Skjærekrefter på grunn av vannsirkulasjon gjør at biofilmen gradvis skalles av og fornyes.
Systemer basert på biofilm teknologi kan håndtere meget stor belastning uten å bli satt ut av balanse eller tettes igjen.

Ulike typer oppsett med CFAS® IFAS

Eksisterende tilgang på forbehandling samt etterbehandling vil avgjøre hvilken løsning som er riktig å velge. Bunnfelling eller DAF separering passer godt til prosessen.

FORDELER:

Kompakt – Mengden arbeidende biomasse pr volumenhet kan dobles.
Enkel drift – I praksis helt vedlikeholdsfritt. Nivåer for viktige næringsstoffer og nivå på oppløst oksygen er eneste parameter å styre etter.
Fleksibel – BOD og nitrogenfjerning kan bygges inn i prosessen. Ved oppgradering kan som regel eksisterende bassenger tas i bruk.
Stabil og pålitelig – Biofilmen tilpasser seg varierende belastning, og arbeider derfor alltid effektivt.
Effektiv slamproduksjon – Effektiv partikkelutskillelse og slambehandling. Ingen retur av slam og ingen tetting av systemet.
Lav investering – Systemet er enkelt å installere.
Komplett – Vi tilbyr hele systemet, med biolegemer, lufteandordninger, blandesystemer og bassenger samt videre prosesser og alle hjelpesystemer ferdig skreddersydd.

Klikk for større bilde

CMFF® leveranse: Sao Paulo, Brazil

Les mer...

CMFF® leveranse: Nordfjord Kjøtt

Les mer...

CMFF® leveranse: Elverom

Les mer...