Biowater biolegemer

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

Close UpBiowaters unike biolegemer er utviklet for maksimal biologisk rensing av avløpsvann. Biolegemenes overflate huser mikroorganismer som konsumerer forurensning som næring til egen vekst.

Biolegemene er utviklet og utprøvet med gode resulatater i mange ulike applikasjoner over hele verden, både i industrielle og kommunale renseanlegg.  

Biowater har optimalisert biolegemene for bruk i MBBR og henholdsvis  CFIC anlegg med biofilm prosesser. Legemene opprettholder en stor overflate uten å tettes igjen i prosessen.


Fordeler

  • Biolegemer med ekstremt høy ytelse – Biowaters biolegemer  har en utforming som øker strømmen av substrat (næringsstoffer) og gass gjennom hulrommene i selve biolegemet. 
  • Svært høy oksygen overføring  -  for CFIC prosessene har den forbedrede strømmen av vann og gasser gjennom hulrommene resultert i  biolegemer med en svært høy oksygenoverføringsrate, samtidig som hastigheten for reduksjon av organisk innhold er meget høy.
  • Biolegemer med optimalisert design – forholdet mellom størrelsen på den åpne flaten til hvert rom i biolegemet og høyden på biolegemet er avgjørende for dets egenskaper.
  • Biolegemer utformet for mindre energiforbruk – samt til å kunne levere optimal ytelse i forhold til den mengde organisk materiale som skal konsumeres og opprettholde et høyt oksygenopptak til biofilmen.
  • Innovativ design – form og geometri på biolegemene er resultat av grundig utprøving av mange ulike utforminger, til enhver tid sammenlignet og utformet for en maksimal ytelse.
  • Biolegemer for universell anvendelse  fra Biowater brukes til fjerning av COD og BOD samt for nitrifikasjon og  deinitrifiksjon.
  • Øker kapasiteten ved aktivt slam - Biowaters biolegemer kan anvendes til å heve kapasiteten betydelig ved eksisterende aktivt slam behandling, uten å måtte endre på selve renseoppsettet vesentlig.

BWT 15
Dimensjoner: 14,5 x 14,5 x 5 mm
Beskyttet overflate: 828 m²/m³

Media3
BWT X
Dimensjoner: 14,5 x 14,5 x 8,2 mm
Beskyttet overflate: 650 m²/m³
Media2
BWT S
Dimensjoner: 14,5 x 18,5 x 7,3 mm
Beskyttet overflate: 650 m²/m³
Media1
Klikk for større bilde