Petroleum: Bamble, Norge

Hovedpunkter

Andre petroleums-
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjektnavn:
NSO

Sted:
Bamble i Telemark, Norge

Type anlegg:
Petroleum

Teknologi:
CFIC® prosess

Biomedia:
Biowater BWT-S®

Operativt siden:
2014

NSO Renderbilde

 

NoenergyNospace Req

CFIC® - neste generasjon biofilmteknologi

Biowaters CFIC® teknologi (Continous Flow Intermittent Cleaning), som er utviklet i Norge sammen med norske forskningsmiljøer, er neste generasjon biologisk renseteknologi som gagner både miljøet og bedriftens bunnlinje.

 

NSO - et selskap innenfor det norske systemet for farlig avfall

Norsk Spesialolje har sin virksomhet på Kambo ved Moss, hvor bedriften driver mottak av oljeholdig avfall. Ved tankanlegget på Kambo mottas rundt 70% av innsamlet oljeavfall i Norge.

På grunn av økte mengder oljeholdig avfall til behandling, har selskapet investert i et nytt og moderne tank- og behandlingsanlegg på Rønningen i Bamble kommune.

Biowater takker NSO for tilliten de har vist ved å velge vår CFIC® teknologi til det nye anlegget i Bamble!

 

Dimensjonerende belastningstall

Parameter    Dimensjonerende vannmengde pr time
Dimensjonerende vannmengde    5,6 m3/t
Maksimum vannmengde 8.0 m3/t
Total KOF 15000 mg/l
Total SS 100 mg/l
Temperatur design 20˚C
Temperatur max 30˚C

 

Rensekrav lagt til grunn for design

Parameter    Rensekrav
TOC    1000 mg/l
SS    200 mg/l
Total SS 100 mg/l

CFIC® (Continous Flow Intermittent Cleaning = Kontinuerlig rensing med periodisk slamhøsting) er neste generasjons biofilmteknologi. Den har alle fordelene til tradisjonell biofilmteknologi med bevegelige biolegemer, i tillegg har den en rekke nye fortrinn.

Les mer...