Næringsmiddel: Palmyra - Wisconsin, USA

Hovedpunkter

Andre næringsmiddel
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjektnavn:
Standard Process WWTP

Beliggenhet:
Palmyra, Wisconsin

Type anlegg:
Industri – Foredling av matvarer

Leverandør:
Environmental Health and Safety Products (EHS)

Anvendt teknologi:
Biowater (IFAS) CFAS®

Biomedier:
BWT-X®

I drift siden:
2009

Wisconsin

Utfordring

The Standard Process company produserer vitaminer og næringstilskudd, og ble etablert i 1929. Virksomheten ligger like ved et miljømessig følsomt område kalt Kettle Moraine bassenget, et område som huser en rekke sjeldne dyrearter i et særegent livsmiljø. The Standard Process company har innsett dette og har bidratt til  å bevare og verne området med en rekke organiske landbrukstiltak, og gjennom de nye tiltaken også klart å redusere utslipp. 

I 2006 produserte virksomheten ca 8.5 millioner produktenheter. Avløpsvannet inneholder protein, karbohydrater og fettstoffer. Svingninger i produksjon og i årstider for råvarer(frukt, bær, etc.) gjør at det prosentvise forholdet mellom animalske og vegetabilske endrer seg hele tiden: Vår og høst - 50/50%, vinter - 80/20% og sommer - 20/80%. Disse endringer betyr store utfordringer når man skal velge en renseprosess som fungerer.

 

Løsning

En rekke forhold måtte tas hensyn til. Som nevnt ovenfor var det lave temperaturer og store svingninger i typer og mengde belastning. Det lokale firmaet Environmental Health and Safety Products (EHS), som leverte hele systemet vurderte ulike teknologier og til slutt ble det Biowaters CFAS® (IFAS) kombinasjon av biofilm og aktivt slam som ble valgt, på grunn av stabilitet i driften og lavt CO2 fotavtrykk.

 

Oppnåelse

Gjennom å velge IFAS prosessen med BWT-X® biomedier kunne man redusere vekk  90% av deres  COD i 10% av bassengvolumet!

Fundamentet i CFAS® biofilmteknologi (Combined Fixed Film Activated Sludge) er den biologiske veksten som foregår på små moduler av polyetylen, også kalt vekstmedium eller biolegeme. Systemer basert på biofilm teknologi kan håndtere meget høy belastning uten å bli satt ut av balanse eller tettes igjen.

Les mer...