Næringsmiddel: Nordfjord Kjøtt

Hovedpunkter

Andre næringsmiddel
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjektnavn:
Nordfjord Kjøtt R.A.

Beliggenhet:
Loen, Nordfjord

Type anlegg:
Industri; Kjøttbearbeiding/Slakteri

Anvendt teknologi:
Biowater CMFF® Biofilm system

Biomedier:
Biowater BWT-X®

I drift siden:
Sommeren 2011

 

Nordfjord

Utfordring

Med beliggenhet ved foten av Strynefjellet, besto det opprinnelige renseanlegget av en innløps pumpestasjon og et Salsnes filter som forbehandling, videre var det fettfjerning og et Salsnes filter som sluttbehandling. Anlegget hadde i tillegg 8 betong-bassenger som ikke var i bruk. Det kommunale renseanlegget måtte dermed håndtere en belastning tilsvarende 10,000 PE, mens det i realiteten var dimensjonert for 5,000 PE. Valget var således enten å installere et renseopplegg ved Nordfjord Kjøtt for å lette på belastningen (av 5,000 PE), eller å oppgradere det kommunale renseanlegget.

 

Løsning

Nordfjord Kjøtt valgte en Biowater CMFF® biologisk renseløsning. Oppgradering av anlegget innebar å sette det primære Salsnes filteret foran en utjevningsbasseng, og videre innrede et fettavskumming samt et sedimenteringsbasseng. Herfra pumpes en jevn strøm videre til de aerobiske bioreaktorene som består av to parallelle linjer, hver av dem med to bioreaktorer i serie.   
Fra CMFF® reaktorene strømmer avløpsvannet til et Salsnes partikkelfilter, som er oppgradert til 110 mikrons silduk for tettere filtrering.

 

Oppnåelse

Biowaters nye prosess har vist seg å redusere COD verdiene fra ca 5,000 mg/L til et avløpsvann med verdier på ca. 500 mg/L. Dermed belaster man det kommunale anlegget minimalt i forhold til tidligere.
Systemet krever lite vedlikehold og fungerer meget bra.

 

Biowaters CMFF® prosess (Complete Mix Fixed Film) er en bioreaktor der biolegemer med en aktiv bakteriefilm på overflaten sirkulerer omkring, og hvor bakteriene fjerner organiske og uorganiske stoffer fra vannet.

Les mer...