Meieri: Sau Paulo, Brazil

Hovedpunkter

Andre meieri
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjektnavn:
Sau Paulo Meieri

Beliggenhet:
Sao Paulo, Brazil

Type anlegg:
Næringsmiddelindustri

Konsulent:
Acqua Engenharia

Anvendt teknologi:
CMFF® (MBBR)

Biomedium:
BWT35 media

I drift siden:
August 2010

Sao1

Utfordring

Kunden er produsent av meierivarer, som melk, ost, rømme, smør og yoghurt. I Sao Paulo som mange andre byer må virksomheten betale for å slippe avløpsvann inn på det kommunale kloakknettet.  Dette meieriet  er intet unntak. Den umiddelbare utfordringen man sto ovenfor var kalkbelegg og mange på plass til å kunne utvide det eksisterene avløpsrenseanlegget.

 

Løsning

Kundene forrige løsning var utjevning og flotasjon, i tillegg var deler av anlegget ikke i drift. På området var det ikke rom for å utvide areale til bruk for renseanlegg. Biowater gjorde sammen med sin partner i Brazil, Acqua Engenharia, en vurdering av mulighetene. Man bestemte seg for å gå for Biowater CMFF® reaktor med sirkulerende biolegeme, på grunn av sitt lave energibehov og lave vedlikehold. En av de ekstisterende tankene ble delt opp i to CMFF® bassenger. Den opprinnelige flotasjonsenheten ble deretter gjort om til sekundær flotasjon. 

 

Oppnåelse

Gjennom å velge Biowater CMFF® prosess i kombinasjon med flotasjonsseparasjon fikk kunden et meget kompakt anlegg, samtidig som man oppnådde den rensegraden man var ute etter.  
Ved oppstart måtte man regulere noe inn for å unngå bølgedannelse, ved å åpne “pustehull”, som stanset dette.
I tillegg skjedde en forventet skummingsprosess på grunn av mye fett i vannet, noe som imidlertid ble løst ved hjelp av skumdempende surfaktanter. Dette var imidlertid ingen overraskelse.

Biowaters CMFF® prosess (Complete Mix Fixed Film) er en bioreaktor der biolegemer med en aktiv bakteriefilm på overflaten sirkulerer omkring, og hvor bakteriene fjerner organiske og uorganiske stoffer fra vannet.

Les mer...