Kommunal: Trysil

Hovedpunkter

Andre kommunale
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjektnavn:
Innbygda Avløpsrenseanlegg

Beliggenhet:
Innbygda, Trysil

Type anlegg:
Kommunalt Nybygg

Anvendt teknologi:
CFAS® + Flotasjon med kjemisk felling av fosfor  

I drift siden:
November 2010

Trysil

Utfordring

Trysil kommune er et av landets største sentra for skiturisme. På grunn av stor sesongvariasjon i kloakk, må anlegget kunne håndtere store svingninger i belastning, avhengig av antall besøkende skiturister til enhver tid. I tillegg må anlegget kunne fungere ved svært lave temperaturer i vinterhalvåret. Det ekstisterende renseanlegget var utgått på dato.

 

Løsning

En rekke forhold måtte tas hensyn til. Som nevnt ovenfor var det lave temperaturer og store svingninger i belastning. I tillegg ønsket kunden en kompakt, høy-effektiv løsning.  Biowater konkurrerte her med klassisk MBBR teknologi, i kombinasjon med en separasjonsløsning. Til slutt ble det Biowaters CFAS® (IFAS) kombinasjon av biofilm og aktivt slam som ble valgt, på grunn av stabilitet i driften og lavt CO2 fotavtrykk.

 

Oppnåelse

Gjennom valget av Biowaters CFAS® biofilm prosess i kombinasjon med flotasjon kunne kunden bygge et svært kompakt anlegg, samtidig som man kunne oppnå en rensegrad på det nivået som man tok sikte på.  Takket være bruken av flotasjon med luft kunne anlegget bygges uten slamfortykker, slik det også var planer om i de opprinnelige  tegningene.
Anlegget er så effektivt og fleksibelt at under lav sesong er bare en av de to Biowater CFAS® reaktorer i drift, mens den andre er slått av for å spare energi.

Trysil St

Fundamentet i CFAS® biofilmteknologi (Combined Fixed Film Activated Sludge) er den biologiske veksten som foregår på små moduler av polyetylen, også kalt vekstmedium eller biolegeme. Systemer basert på biofilm teknologi kan håndtere meget høy belastning uten å bli satt ut av balanse eller tettes igjen.

Les mer...