Kommunal: Harestua

Hovedpunkter

Andre kommunale
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjekt navn:
Harestua Renseanlegg

Beliggenhet:
Oppland Fylke

Type anlegg:
Kommunalt - oppgradering

Anvendt teknologi:
Biowater CFAS®

Biomedier:
Biowater BWT-X®

I drift siden:
2011

Harestua1

Utfordring

Harestua RA var et tradisjonelt norsk kloakkrenseanlegg med rist, sandfang, primær sedimentering, kjemisk felling av fosfor og avsluttende slamfang. Kommunen ville oppgradere for å øke belastningen og møte nye krav til reduksjon av BOD/COD. Anlegget hadde begrensninger i plass tilgjengelig og ønsket å benytte eksisterende bassenger.

 

Løsning

Harestua valgte å gå for en Biowater CFAS® kombinasjon av biofilm og aktivt slam. CFAS® ble valgt fordi man da kunne benytte seg av eksisterende bassenger og likevel møte eller sogar overgå de nye offentlige kravene til rensing. CFAS løsningen ga dessuten rom for framtidige utvidelser.
De primære sedimenteringskammerne ble brukt til det biologiske CFAS® stadiet og det avsluttende slamfanget ble innredet til lamellflotasjon ved siden av å gi plass til et slamlager.

 

Oppnåelse

Anlegget ble levert som komplett nøkkel i døra. Harestua kontrakten ble delt opp i tre ulike prosjekter:  M1, M2 & M3. M1 er alle det mekaniske installasjonene til  forbehandlingen, slamavvanning og slamlager. M2 omfatter hele det biologiske CFAS® trinnet og M3 inneholder lamellflotasjon med kjemisk felling av fosfor.

Harestua St

Fundamentet i CFAS® biofilmteknologi (Combined Fixed Film Activated Sludge) er den biologiske veksten som foregår på små moduler av polyetylen, også kalt vekstmedium eller biolegeme. Systemer basert på biofilm teknologi kan håndtere meget høy belastning uten å bli satt ut av balanse eller tettes igjen.

Les mer...