Kommunal: Elverom

Hovedpunkter

Andre kommunale
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjektnavn:
Elverom RA

Beliggenhet:
Nordre Land Kommune, Oppland fylke

Type anlegg:
Kommunalt – Oppgradering – roterende biologiske kontaktorer

Anvendt teknologi:
Biowater CMFF® Biofilm system

Biomedier:
Biowater BWT-X®

I drift siden:
Juli 2011

Elverom1

Utfordring

Nordre Land Kommune er en liten kommune ca 25 km nord for Oslo. Elverom renseanlegg hadde to roterende biologiske kontaktorer, som ikke fungerte skikkelig, laget mye støy og forårsaket luktproblemer. Det nødvendige vedlikeholdet for de roterende biologiske kontaktorene hadde blitt overveldende. Elverom var interessert i å gå over til en biofilm løsning fordi det er enkelt i drift og siden det kunne la seg gjøre å installere dette i de eksisterende bassengene.

 

Løsning

Etter å ha vurdert en rekke alternativer bestemte kommunen seg for å gå for Biowater CMFF® biologisk renseløsning. CMFF® baserer seg på sirkulerende biolegemer. Biofilmen på overflaten av biolegemene er beskyttet slik at bakterier kan vokse og konsumere avfallsstoffer. En av de viktigste fordelene er at løsningen kan håndtere høy belastning uten å bli satt ut eller legemenes hulrom tettes igjen. 

Det nye anlegget består av to reaktorer i serie, et luftesystem, biomedier, blåsemaskiner, rister, blander for flokkulering samt totalt røropplegg.

Om sommeren, når temperaturen stiger(fra 15 til 20 grader) og bakterieaktiviteten øker er det mulig å sende vannet utenom reaktor 2. Dermed unngår man fare for nitrifikasjon, som kan føre til gassdannelse og flytende slam i sedimenteringen.

I tillegg, siden veggene skrår innover i kammer for roterende bioreaktorkammer, har Biowater konstruert et skreddersydd luftesystem tilpasset slike bassenger.  Luftesystemet har to nivåer, slik at jevn luftfordeling skjer i hele kammeret.

 

Oppnåelse

Gjennom å vvelge Biowater CMFF® oppnådde Elverom å i gjennomsnitt fjerne of 87% COD og 97% BOD. Etter biotrinnet ble det valget en kjemisk felling og sedimentering, før avløpsvannet sendes direkte til   Livasselva, som munner ut i en sjø.

Den dårlige lukten fra anlegget er borte, og renseanlegget går som en klokke - med praktisk talt null vedlikehold.

Biowaters CMFF® prosess (Complete Mix Fixed Film) er en bioreaktor der biolegemer med en aktiv bakteriefilm på overflaten sirkulerer omkring, og hvor bakteriene fjerner organiske og uorganiske stoffer fra vannet.

Les mer...