Kommunal: Blumenau, Brasil

Hovedpunkter

Andre kommunale
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjektnavn:
Garcia WWTP

Klient:
Foz de Blumenau (Odebrecht Environment)

Sted:
Blumenau, Santa Catarina - Brasil

Type anlegg:
Kommunalt kloakkrenseanlegg

Teknologi:
CMFF® for polering av UASB-reaktorer

Biomedia:
Biowater BWT-X®

Operativt siden:
November 2013

Garcia

Utfordring

Den eksisterende UASB-reaktoren var ikke tilstrekkelig for å oppnå kravet på >92 % BOD-fjerning, og det eksisterende fotavtrykket sammen med nabolaget, gjorde at klienten valgte CMFF fra Biowater etter tekniske og økonomiske evalueringer, slik som aktivert slam og RBC. CMFF fra Biowater gir den laveste netto nåverdien av alle.

 

Design

Foz de Blumenau valgte CMFF på grunn av sin enkelhet, høye ytelse, mindre vedlikehold og de laveste investeringskostnadene/driftskostnadene. I tillegg tilbyr prosessen tilgjengelig område for ytterligere utvidelse av Garcia WWTP. Den primære behandlingen som ble utført av UASB-reaktorene er ansvarlig for 70 % BOD-fjerning, og CMFF fra Biowater vil øke totalresultatet til > 92 %, med hensyn til BOD. CMFF er delt blant to reaktorer i serier. Sedimenteringstanken brukes for utskilling av partikler etterfulgt av hyperklorering før utslipp i Garcia River. Overskytende slam lenses sammen med anaerob slam fra UASB med sentrifuger.

 

Utførelse

Det ble levert et totalprosjekt, delt inn i tre ulike kontrakter for detaljert produksjonsteknikk, mekanisk arbeid og biomedia. Driftsresultatene fra første driftsmåned etter oppstart har vist at mer enn 92 % BOD og mer enn 87 % COD-fjerning i gjennomsnitt. Reduksjonen av svevepartiklene er bedre enn forventet ( < 25 mg/l). Klienten er svært fornøyd med anlegget, og planlegger å øke kapasiteten de neste 2-3 årene med CMFF-teknologi fra Biowater.

Garcia Scheme

Biowaters CMFF® prosess (Complete Mix Fixed Film) er en bioreaktor der biolegemer med en aktiv bakteriefilm på overflaten sirkulerer omkring, og hvor bakteriene fjerner organiske og uorganiske stoffer fra vannet.

Les mer...