Kommunal: Bloomingdale, USA

Hovedpunkter

Andre kommunale
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjektnavn:
Bloomingdale WWTP Upgrade

Beliggenhet:
Bloomingdale, MI USA

Type anlegg:
Kommunal - Nitrifikasjon

Anvendt teknologi:
Biowater CMFF®

Biomedier:
Biowater BWT-X®

I drift siden:
2013

Blooming

Utfordring

Bloomingdale renseanlegg hadde store utfordringer forbundet med variasjoner med avløpsmengde fra en skole i kombinasjon med prosessavløp fra industrivirksomheter.
Den tidligere renselagunen man brukte kunne ikke mestre de rådende utslipp av bl.a. nitrogen, og kaldt avløpsvann gjorde utfordringen til tider ekstra krevende.

 

Løsning

Kommunen valgte Biowater’s CMFF® biologiske løsning, som er basert på MBBR (sirkulerende biolegemer) der en biofilm som vokser på biolegemer fjerner organisk stoff og nitrifiserer nitrogen/renser total nitrogen. CMFF® løsninger i Bloomingdale er en aerobisk prosess i tre trinn, etterfulgt av en sedimentering av partikler.

 

Utfordringer med variasjoner etter årstid

Bloomingdale Sc1

 

Oppnåelse

Biowaters CMFF® prosess ble startet opp tidlig på våren 2013. Etterprøving og testing viste at prosessen fungerte etter hensikten, og at systemet kunne tilfredsstille utslippskravene.

Bloomingdale Sc2

NYHET: Biowater Technology har levert komplett biologisk renseanlegg basert på CMFF®-prosessen til Bloomingdale Kommune, i Michigan, USA.

Les mer...

Biowaters CMFF® prosess (Complete Mix Fixed Film) er en bioreaktor der biolegemer med en aktiv bakteriefilm på overflaten sirkulerer omkring, og hvor bakteriene fjerner organiske og uorganiske stoffer fra vannet.

Les mer...