Elektronikk: Tainan, Taiwan

Hovedpunkter

Andre elektronikk
leveranser
Savner noe? Kontakt oss.

Prosjektnavn:
Touch Panel Manufacturer WWTP

Beliggenhet:
Tainan, Taiwan

Type anlegg:
Industrielt - Opto-electronic

Konsulent:
Eco-firm Environmental Technology Co. Ltd.

Anvendt teknologi:
CFAS® & DAF & spalte-jet injektor

Biomedier:
Biowater BWT-35®

I drift siden:
Juli 2011

Taiwan

Utfordring

Virksomheten fremstiller berøringspaneler og polariseringsenheter som til LCD (Liquid Crystal Display) paneler. Virksomheten befinner seg  i Tainan Science Industriområde, og man hadde utfordringer med et økende utslipp av organisk belastning, i forhold til stadig økende produksjon.
Siden produksjonen som foregår er en halv-leder prosess, inneholder avløpsvannet store mengder løsemidler, som fremkallingsvæske, rensestoffer og flytende avfall fra rensingen.
Avløpsvannet inneholder potente og ikke-biologisk nedbrytbare  kjemikalier, som  Dimethyl Sulphoxide (DMSO, (CH3)2SO), Ethanolamine (MEA, C2H5ONH2) og Tetramethyl Ammonium Hydroxide (TMAH, (CH3)4NOH). I klassiske aktivt slam eller fast biofilm baserte renseanlegg ville disse kjemikaliene forårsake store fotavtrykk i de biologiske rensesystemene og under sjokk-utslipp kunne de-stabilisere rense-prosessen  og sette den ut av spill.

 

Løsning

Kunden valgte  Biowater CFAS på grunn av den store mengden biomasse som biofilmen var i stand til å holde på. Dette gir høyere toleranse for sjokk-utslipp, høyere enve til å  ta belastning generelt samt avgi et mindre fotavtrykk. En spesialutviklet spaltelufter jet med tilpasset oppholdstid ble bygget for maksimal omrøring og lufting.  Denne løsninger sparer en tredjedel av energiforbruket på grunn av sin gode evne til å overføre oksygen, samt gode gass/væske egenskaper.  En flotasjonsenhet foran  CFAS ble bygge for å fjerne rester av partikler stoffer i avløpet.

 

Oppnåelse

System ble startet i Juli 2011. Hele anlegget er en tredjedel mindre plasskrevende enn tidligere.
Systemet oppnår en langt høyere rensegrad sammenlignet med det tidligere opplegget man hadde. Etter oppstart valgte kunden å utvide anlegget ytterligere med bruk av  Biowater media, også for denne delen.

Fundamentet i CFAS® biofilmteknologi (Combined Fixed Film Activated Sludge) er den biologiske veksten som foregår på små moduler av polyetylen, også kalt vekstmedium eller biolegeme. Systemer basert på biofilm teknologi kan håndtere meget høy belastning uten å bli satt ut av balanse eller tettes igjen.

Les mer...

Biowaters unike biolegemer er utviklet for maksimal biologisk rensing av avløpsvann. Biolegemenes overflate huser mikroorganismer som konsumerer forurensning som næring til egen vekst.

Les mer...