Prosess Ingeniør

Recent Posts

Want to learn more?

Biowater Technology designs and engineers next generation technologies and solutions for the municipal and industrial wastewater treatment markets.

Prosess Ingeniør

Biowater Technology søker en entusiastisk person som blir motivert av å utvikle de beste prosessløsningene for avløpsvannbehandling. Den unike posisjonen som tilbys av vårt selskap involverer hvert trinn i løsningsutvikling og implementering, fra avløpsvannanalyse og design, igangkjøring og optimalisering.

Biowaters egne teknologier:

 • Aerobic teknologier: MBBR
 • Anaerobe teknologier inkludert EGSB og våre egne patenterte hybride anaerobe aerobe løsninger.

Forkunnskaper om disse teknologiene er en klar fordel.

I tillegg til ovennevnte vil prosessingeniører også jobbe med forbehandling, etterbehandling og slamhåndteringsteknologier for å utvikle komplette løsninger.

Ansvarsområder

Prosess/konseptutvikling.

Utføre prosessdesignarbeid for våre teknologier, inkludert:

 • Prosessflytdiagrammer
 • Beregninger av reaktordimensjonering
 • Massebalanse
 • Prosess- og instrumenteringsdiagrammer
 • Prosessbeskrivelser
 • Funksjonsbeskrivelser
 • Støtte/lede prosess idriftsettelse på stedet inkludert innflytnings- og avløpsprøvetaking og analyse.

 • Støtte anbud med grunnleggende kostnadsberegning og prøvetaking av avløpsvann
 • Støtte innsats vedrørende kunnskapshåndtering, papirer, rapporter og patenter og finansiert muligheter.

 • Administrere FoU-arbeid inkludert laboratorieskala, containerskala og fullskala piloter.
 • Støtte kunder i drift av teknologier etter overlevering.

Prosjektingeniørstøtte og introduksjon til prosjektledelse:

 • Utføre arbeider til støtte for prosjekter, inkludert pakkeledelse, driftsstøtte, feilsøking av problemer.

 • Produksjon av overleveringsdokumentasjon for prosjekter
 • Byggetidsplaner, grunnskjemategninger og arrangementstegninger
 • Utføre grunnleggende mekanisk prosjekteringsarbeid for prosjekter
 • Støtte innkjøpsaktiviteter inkludert anbudsinnbydelse produksjon, evaluering av tilbud og produksjon av anskaffelsesdokumentasjon

Forretningsutvikling

 • Oppfølging med kunder etter ferdigstillelse av prosjektet, og optimalisering av prosessytelsen.
 • Delta på utstillinger, seminarer og konferanser

Hovedkontor: Tønsberg

Prosjekter hovedsakelig i Norge, men potensielt andre land.

Mail: post@biowater.no

Tags :