Savner noe? Kontakt oss.

Røros kommune valgte biologisk rensing som gir mindre CO2 fotavtrykk

torsdag 27. juni 2013

NYHET: Røros kommune som er på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv valgte avansert biofilm teknologi fra Biowater Technology til fordel for kjemikalier ved oppgradering av kommunens renseanlegg.

Røros Kommune har oppgradert sitt renseanlegg for 10 millioner kroner (EUR 1,3 million) med biofilm teknologi fra Biowater Technology. Løsningen er basert på selskapets biologiske rensesystemer med bevegelige bærere, som fungerer under arktiske forhold.

”Vårt mål å videreutvikle et bærekraftig reisemål for turister fra alle deler av verden. Derfor var det naturlig for oss å velge den grønneste renseteknologien som er å oppdrive”, sier teknisk leder Marit Gilleberg i Røros kommune.

Bioteknologi og UNESCO
Hjerte i renseanlegget er to bioreaktorer, utviklet av Biowater som renser avløpsvannet for organisk oppløst materiale ved egenutviklede biolegemer som flyter fritt rundt i reaktorene.

”Omgitt av uberørt natur har vi ikke noe valg, vi ønsker å ta vare på vår viktigste ressurs, da måtte vi satse på biokultur”, sier Marit Gilleberg.

Røros kommune er på UNESCOs verdensarvliste for historisk bergverks­miljø, i tillegg ettertraktet av sportsfiskere.

”Utenfor anlegget ligger en utrolig populær fiskeplass. Utløpet må være klart og rent, vi har som mål og krav å belaste Glomma minimalt, det er hele Norges elv”, sier leder for renseanlegget Arnfinn Vestengen.

Klimautfordringer
Utfordringen på Røros er kalde vintre (ned mot -40 °C), som betyr prøvelser for både tekniske anlegg og levende kulturer. De siste årene har klimaeffekter ført til svingninger i nedbør og temperatur, som tidvis gir stor fortynning av avløp og ekstrem variasjon i temperatur.

”Løsningen som er valgt fungere også under den nye klimahverdagen, dette er viktig for fremtiden. Prosessen er utformet med norskutviklede biolegemer valgt nettopp for å kunne opprettholde renseeffekten under krevende forhold.  Ved å basere oss på biologiske prinsipper reduserer vi bruken av kjemikalier. Dermed minsker den nye renseløsningen våre totale CO2 utslipp sett i forhold til andre løsninger”, sier Vestengen.

Kapasitet
Renseanlegget behandler avløp fra ca. 3000 person- ekvivalenter (p.e.), i tillegg kommer avløpet fra slakteri og meieri som gir et totalt rense behov tilsvarende 4000 p.e.

”Vi er veldig fornøyd med den rensetekniske løsningen og ikke minst at renseprosessen nå er inne i et lukket anlegg. Det har skapt et helt nytt arbeidsmiljø ved Røros Renseanlegg. Vi er fornøyd med måte Biowater Technology har levert renseanlegget”, avslutter daglig leder Arnfinn Vestengen.