Savner noe? Kontakt oss.

Biowater skal levere biotrinn og flotasjon til Halden

tirsdag 4. november 2014

Remmen avløpsrenseanlegg i Halden kommune skal oppgraderes til høyeste krav. Biowater i Tønsberg har fått kontrakt på å levere prosessanlegget, som innbefatter bioreaktor og flotasjonstrinn med alle mekaniske komponenter.

Halden kommune står foran å utvide kapasiteten ved Remmen RA, som er byens hovedrensanlegg. Det nye anlegget vil få en kapasitet på ca 42000 p.e. og vil inneholde både biotrinn og flotasjon.
- Det føles godt å få på plass dette og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven. Halden er en vakker kystby og oppgraderingen vil sikre et godt fjordmiljø, sier prosjektleder Egil Hult i Halden kommune.

Bioraektor og flotasjon
Biowater skal levere en total maskinentreprise med biotrinn (CMFF®) samt etterfølgende flotasjonstrinn. Prosessen er allerede installert ved flere kommunale renseanlegg og næringsmiddelbedrifter både i Norge og i utlandet.
- Løsningen vi har gått for er meget kompakt. Dermed oppnår vi å få plass til utvidelsen innenfor eksisterende bygningsmasse. Vi skal i tillegg sette opp et bygg ved siden av for slambehandling, der vil trolig også kompressorene til biotrinnet bli plassert, sier Hult.

Ca tusen kubikk
Det nye Remmen RA skal stå ferdig i 2016. Anlegget blir designet for en midlere kapasitet på 930 kubikkmeter pr time, men med en maksimal hydraulisk kapasitet som er ca 50 % høyere.
- For Biowater er dette et meget viktig prosjekt der vi igjen beviser at vår teknologi er konkurransedyktige på det norske markedet. Vi ser fram til å gjennomføre prosjektet i tett samarbeid med Halden Kommune og Cowi Aquateam, sier daglig leder Terje Andersen i Biowater.

Store investeringer
Det eksisterende anlegget var fra 1978, er basert på mekanisk og kjemisk rensing, og har rensekapasitet på 29000 p.e.  Rensekrav til utslipp for det nye anlegger er 75 % reduksjon av KOF og 90 % reduksjon av fosfor.
Parallellt med oppgraderingen av Remmen RA er Halden kommune i gang med en rekke store prosjekter på separering av overvann og kloakk. Det er satt av mer enn 550 millioner NOK over flere år i VA budsjettene.
I tillegg til renseanlegget vurderer Halden å bygge et anlegg for produksjon av biogass.