Savner noe? Kontakt oss.

Ledende amerikansk næringsmiddelprodusent valgte ny teknologi for rensing av avløpsvann

fredag 1. mars 2013

NYHET: Biowater Technology melder at selskapet har fått sin hittil største bestilling på den nye kostnadseffektive CFIC®  prosess for avløpsrensing (biofilter med full gjennomstrømming og periodisk slamhøsting). Bestillingen kommer fra en av Amerikas største næringsmiddelkonsern.

I dag har denne produsenten en luftet lagune på ca. 650 000 kubikkmeter som primærbehandling for avløpsvann, før det går videre til offentlig rensing.

Det nye anlegget er basert på CFIC-prosessen, og vil øke kapasiteten på rensningen samt bedre renseeffekten. Dette skjer samtidig som produksjonen ved virksmheten er i økning. Installasjonen fra Biowater er dimensjonert for å behandle de organiske komponentene i avløpsvannet, og har en dimensjonerende kapasitet på 1,500 m3/døgn med en belastning i COD på 7,400 mg/L.

Næringsmiddelproduksjon krever store vannmengder til produksjonen, samtidig som det oppstår avløpsvann med høye konsentrasjoner av organisk innhold, og har typisk høye BOD, COD og TSS, verdier, som er forbundet med ulike sterkt luktende forbindelser og næringsinnhold i varierende konsentrasjoner. For industrien betyr dette ofte strenge krav til utslipp på kloakksystemet. Som en konsekvens av dette er det som regel nødvendig med en eller annen form for kostbar behandling før videre behandling i avløpssystemet.
Avløpsvannet er imidlertid høyst bionedbrytbart, noe som gjør det ideelt for biologisk rensing, og særlig bruk av biofilm løsninger.

Biowaters CFIC® teknologi er en svært effektive biofilm prosess og derfor ofte en ideell løsning for næringsmiddelindustri. Biowaters løsninger karakteriseres ved å kunne ta hånd om mestre konsentrert avløpsvann uten de klassiske utfordringene med begrenset oksygentilgang i systemet og til biofilm-nivå. Siden Biowaters løsninger har ekstremt god oksygentilgang. Fordelen med dette er energibesparelser, økt kapasitet, mindre CO2 avtrykk samt lavere kapital- og driftskostnader, sammenlignet med tradisjonelle løsninger som bioreaktorer eller aktivt slam.

Innen avløpsrensning er CFIC® prosessen særlig velegnet og stadig oftere benyttet for å oppgradere membran bioreaktor eller andre bioreaktor systemer - for å øke kapasiteten. Videre er CFIC® velegnet til å sørge for at avløpsvannet holder en kvalitet som passer til tertiær filtrering eller gjenbruk.