Savner noe? Kontakt oss.

Biowaters nye CFIC® teknologi med gjennombrudd i Kina

Gjennombrudd i Kina: Biowater Technology AS og Sichuan Science City Tianren Environmental Protection Co. LTD in Shichuan (Tianren), med hovedsete i Sichuan, Kina, har signert en avtale der Biowater vil levere sin nyutviklede og patenterte CFIC® (continuous Flow Intermittent Cleaning) teknologi til et nytt avløpsrenseanlegg i Guiyang by, Guizhou, Kina.

Anlegget vil bli bygd i forskjellige faser, og når det er fullt utbygd, vil det kunne betjene 1,16 mill mennesker. Første steg i utbyggingen betjener 75.000 mennesker og har en verdi for Biowater på 11 mill. kroner.

- Dette er en kontrakt med stor betydning for Biowater og bekrefter de fordelene vår egenutviklede CFIC® teknologi har med spesiell fokus på energibesparelse og reduserte investeringskostnader, sier Terje Andersen, daglig leder i Biowater Technology. - CFIC® teknologien er utviklet og testet over en periode på 5 år og med spesiell fokus på kommunale anlegg med strenge utslippskrav og med krav om gjenbruk av vann, fortsetter Andersen.

Samtidig har Biowater og Tianren signert en 3 årlig avtale der Tianren vil representere Biowater og selskapets CFIC® teknologi i det kommunale markedet i Kina. Potensielt har denne avtalen en verdi for Biowater på 80 mill. kroner over en 3 års periode.

- For Tianren er det helt avgjørende å kunne jobbe med selskaper som har lang erfaring fra bransjen, spesielt innen biologisk rensing av avløpsvann og samtidig ligger langt framme med nye og mer effektive teknologier. Biowater Technology og selskapets CFIC® teknologi er akkurat hva vi har sett etter for å kunne gi oss et konkuransefortrinn i markedet, og vi har store forventninger til samarbeidet med Biowater i det kinesiske markedet, sier Mr. Zhang Jin, CEO i Tianren.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Terje Andersen, CEO i Biowater Technology (mobil: + 47 901 87 203) eller
Gang Xin, CTO i Biowater Technology (mobil: + 47 994 69 080)


Sichuan Science City Tianren Environmental Protection Co. LTD er et selskap som leverer og driver anlegg innen vann og avløpsbransjen I Kina ved å integrere nye og innovative løsninger i sine leveranser. I dag så driver selskapet ulike anlegg som tilsammen har en kapasitet på 200.000 m3/dag.