Savner noe? Kontakt oss.

Biowaters CFIC® Biofilm prosess: Spesielt velegnet for kaldt klima og en ny klimahverdag

mandag 19. november 2012

Tønsberg– 19. november 2012: Kalde perioder og kjølige værforhold har en betydelig påvirkning på ytelsen til tradisjonelle renseanlegg. Biowaters CFIC®-prosess har med sin robuste biofilm imidlertid vist seg som en meget effektiv løsning også under slike forhold.

Kjølige værforhold bestemmer i stor grad temperaturen på avløpsvannet og vil derfor har stor innvirkning på effektiviteten ved prosesser for avløpsrensing. Reduksjon av forurensing som BOD, TSS og andre former for næringsstoffer i avløpsvann bør derfor hensynta hvilke værforhold go dermed temperaturer som vil gjelde. Biowater Technologys Continuous Flow Intermittent Cleaning (CFIC®) prosess (biofilter med gjennomstrømming og periodisk slamhøsting) tilbyr en langt høyere effektivitet på grunn av sin robuste biofilm. Denne teknologien er utviklet i Norge, for kjølig klima, og har betydelige fortrinn fremfor tradisjonelle prosesser for avløpsrensing, slik som aktivt slam, flytende bioreaktorer, statiske bioreaktorer eller renselaguner.

Klimaeffekter og temperatur påvirker renseproesser i vesentlig grad. Når temperaturen på avløpsvannet synker om vinteren eller nedkjøles under snøsmelting om våren påvirker dette tradisjonelle rensesystemer, siden bakerienes metabolisme reduseres med temperatur. Typiske utfordringer er også innslag av kaldt overflatevann og fortynning i alvøpsanlegg, som setter renseevnen under press.

- CFIC® prosessen har et vesentlig fortrinn fremfor bioreaktorer med sirkulerende legemer, fordi bakteriekulturene kan nå større volummasse og alder. Dermed vil biofilmene ikke bli utsatt for utvasking i samme grad, forteller Jon Siljudalen, CTO ved Biowater Technology i Tønsberg. - Vi hare oppnådd svært lovende resultater ned til temperaturer på 4°C for nitrifikasjon ved hjelp av denne biofilm teknologien, legger han til.

Biowaters CFIC® prosess vil under rensefasen være et tettpakket statisk nettverk av biolegemer, some yter den fordelen at oksygentransporten er langt bedre enn i "sildre-filter" eller systemer med bevegelige biolegemer. Slammet som oppstår i anlegget høstes i korte sekvenser. Biowaters CFIC® teknologi reduserer dermed energibehovet, spesielt sammenlignet med bevegelige biologiske rensesystemer eller aktivt slam prosesser med minimum 30%.

CFIC® prosessen fungerer dessuten som et partikkelfilter i sin statiske fase, og fanged derved opp slam, ved siden av den biologiske prosessen. Dermed gjør hjelper den også CO2 fotavtrykket til den sekundære slamutfellingen til å bli mindre, og hele behandlingen vil fremstå langt mer effektiv enn tilsvarende prosesser. CFIC® prosessen øker dessuten utbyttet  nedstrøms både for filtrering og slambehandling.

For ytterligere informasjon om CFIC® teknologi, klikk her.

 

For more information about Biowater Technology and our biofilm treatment processes, click here.