Savner noe? Kontakt oss.

Biofilm teknologi løste utfordringen å rense avløpsvann med store årstidsvariasjoner

fredag 28. juni 2013

NYHET: Biowater Technology har levert komplett biologisk renseanlegg basert på CMFF®-prosessen til Bloomingdale Kommune, i Michigan, USA.

Bloomingdales avløpsrenseanlegg hadde i lang tid slitt med store utfordringer forbundet med sesongvariasjoner i mengden avløpsvann. Årsaken var at den regionale skolen og utslippene fra en næringsmiddelbedrift dominerer avløpet med sterke sesongvariasjoner. Den eksisterende renselagunen klarte ikke å etterkomme kravene til nitrogenrensing, og lave temperaturer på avløpsvannet gjorde det ekstra vanskelig å få rensingen til å fungere.

Variasjoner i belastning
Kommunen valgte Biowaters CMFF® prosess, som er basert på  MBBR (Bevegelig Biofilm Reaktor) prinsippet, der en biofilm av bakterier som vokser på plastlegemer fjerner organisk innhold og nitrifiserer nitrogen og renser TKN.

- Den beste løsningen for å løse utfordringene med store variasjoner etter årstid og lave temperaturer viste seg å være en tre trinns aerobisk CMFF® prosess etterfulgt av sedimentering, forklarer Audun Lødemel, daglig leder ved Biowater Technology.
Det kalde klimaet i Bloomingdale hadde stor betydning for valg av vannrenseløsning. Å redusere BOD, TSS og andre organiske komponenter fra avløpsvann var uansett noe som var påtrengende.

Kjølig klima
- Vår robuste biofilmbaserte CMFF® prosess har den ekstra dimensjonen som gjør at den fungerer også i et kjølig klima. Teknologien er utviklet i Norge og har betydelige fordeler sammenlignet med aktivt slam og laguner, understreker Lødemel.

Biowater ble med sin unike biofilm prosess og kompetanse tidlig pekt ut som samarbeidspartner og invitert spesielt til å komme med sin løsning allerede i designfasen.

- Biowaters løsninger passet bra til utfordringene som kunden hadde. De klarte dessuten å levere en løsning var enkel å installere, uten tilleggsarbeider. Både oppstart, opplæring og det operasjonelle har oppfylt kundens forventninger, sier Carey Bond, prosjektingeniør ved Fleis & VandenBrink Engineering, Inc., som har fungert som rådgiver for Bloomingdale kommune.