Næringsmiddel

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

Biowaters systemer for rensing av avløpsvann er basert på høy-effektiv biofilm teknologi. Dette er en ideell løsning for rensing av næringsmiddelavløp, og særlig dersom det skal behandles før påslipp til kommunal kloakk. 

Utfordringer

  • Stort forbruk av vann og tilsvarende mengder avløpsvann legger ekstra byrde både på industrien og omgivelsene.   
  • Uheldig lukt og  behov for ekstra plass til renseutstyr kan representere store utfordringer lokalt.
  • Mineralsk belegg innvendig i utstyr og mangel på plass til rensesystemer representerer utfordringer internt. Utslipp til kommunalt nett medfører dessuten ekstra utgifter.  

Mer kompakt - mer bærekraftig

  • Biowaters kompakte og lite energikrevende løsninger reduserer utgiftene sammenlignet med aktivt slam og MBBR.
  • Som alternativ til høy belastning på kommunal kloakk er det ønnsomt å innføre et biologisk rensetrinn som bedrer kvaliteten på avløpsvannet.
  • Gjenbruk av renset avløpsvann reduserer kostnader. 
  • Lave utgifter til drift og vedlikehold i et langsiktig perspektiv. 
  • Prosessgaranti på ytelse.

Industiell effektivitet

Biowaters CFIC® løsning for næringsmiddel-produsenter vil redusere vannbehovet betydelig, senke mengden avløpsvann og redusere utgifter  tilsvarende.

Energisparing – Vesentlig  reduksjon i energibruk.   
Gjenbruk – Resirkulering av vann og avløpsvann.
Kvalitet på utslipp – Bedre kvalitet på utslippsvann.
Lave investeringer – Reduserer behov for investeringer ved at det blir mindre behov for kapasitet på membran og annen nedstrøms behandling.
Fleksibelt – Oppgrader eksisterende SBR, MBR eller MBBR for å øke kapasiteten.
Ytelse – Et bedre biologisk rensetrinn fører til at membrananlegg øker effektiviteten.

CMFF® case: Nordfjord Kjøtt, Norway

Les mer...