Meieri

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

Siden meierier er storbrukere av vann har de et tilsvarende potensiale for gjenbruk av vann. Biowaters løsninger med høyeffektiv biofilmteknologi er svært velegnet for denne type avløpsvann. Det anbefales rensing i forkant av utslipp til kommunalt kloakknett.

Utfordringen

  • Stort forbruk av vann og tilsvarende mengder avløpsvann legger ekstra byrde både på industrien og omgivelsene.  
  • Uheldig lukt og behov for ekstra plass til renseutstyr kan representere store utfordringer.
  • Mineralsk belegg innvendig i utstyr og mangel på plass til rensesystemer betyr utfordringer internt.
  • Utslipp til kommunalt nett medfører dessuten ekstra kostnader. 

Biowaters fordeler

  • Biowaters kompakte og lite energikrevende løsninger reduserer utgiftene sammenlignet med aktivt slam og MBBR.
  • Som alternativ til høy belastning på kommunal kloakk er det ofte lønnsomt å innføre et biologisk rensetrinn som bedrer kvaliteten på avløpsvannet. 
  • Gjenbruk av renset avløpsvann reduserer kostnader. 
  • Senker utgifter til drift og vedlikehold i lang tid fremover.

Industiell effektivitet

Biowaters CFIC® løsning for meierier vil redusere vannbehovet dramatisk, senke mengden avløpsvann og redusere utgifter  tilsvarende.

Energisparing – Vesentlig  reduksjon i energibruk.   
Gjenbruk – Resirkulering av vann og avløpsvann for gjenbruk.
Kvalitet på utslipp – Svært høy kvalitet på utslippsvann.
Lave investeringer – Reduserer behov for investeringer ved at det blir mindre behov for kapasitet på membran og annen nedstrøms behandling.
Fleksibelt – Oppgrader eksisterende SBR, MBR eller MBBR for å øke kapasiteten.
Ytelse – Et bedre biologisk rensetrinn fører til at membrananlegget øker utbyttet.

CMFF® case: Sao Paulo, Brazil

Les mer...