Kommunal

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

Ofte er dagens løsninger innen kommunal avløpsrensing basert på aktivt slam prosess, som ofte trenger en utskifting/oppgradering innen både drift og effektivitet.

Biowater har kunnskap og kompetansen som skal til for en vellykket oppgradering, planlegging og bygging av anlegg og støttefunksjoner som hører med til biologiske renseanlegg, som CFIC, MBBR og IFAS løsninger. Biowater tilbyr kostnadseffektive løsninger som vil øke både kapasitet og renseevne ved avløpsanlegg, med fokus på lavest mulig investeringer.

Utfordringer

  • Økende befolkning
  • Nye krav og forskrifter til utslipp  
  • Eldre anlegg basert på trege prosesser, ofte med aktivt slam
  • Begrenset med ressurser til å bygge ny infrastruktur  


Biowaters fordeler

  • Ved oppgradering kan eksisterende anlegg og utstyr utnyttes slik at investeringene holdes på et lavt nivå
  • Lavere driftsutgifter og mindre energiforbruk enn det som er vanlig ved aktivt slam prosesser
  • Systemer basert på biofilm tilpasser seg raskt de rådende ytre forhold og avløpets beskaffenhet
  • Svært robust i forhold til klimaendringer
  • Oppgradering fra aktivt slam er enkelt
  • Lave vedlikeholdskostnader og enkel drift over lang tid

 
Løsning

CFIC
Biowaters egenutviklede CFIC® løsning har vist overbevisende ytelse sammenlignet med aktivt slam eller MBBR løsninger.  
Et minimalt CO2 fotavtrykk i kombinasjon med Biowaters unike prossestilnærming gjør CFIC langt mer anvendelig enn eksisterende løsninger, og åpner for et stort antall applikasjoner innenfor eksisterende byggerammer ved avløpsrenseanlegg.

CMFF
Biowaters CMFF® biologiske prosess er basert på MBBR (Moving Bed Bio Reactor)-konseptet der bevegelige plastlegemer med fast biofilm fjerner organiske og uorganiske forbindelser i vannet.
BioWater CMFF® løsning inkluderer også biolegemene som fritt sirkulerer i reaktoren og som er spesialutviklet for påvekst av biofilm.

CFAS
Biowater CFAS® (IFAS) er to prosesser i en. Den bygger på den ene siden på en tradisjonell aktivt slam prosess og den andre siden reaktor med biofilm på plastlegemer. Denne kombinasjonen skaper en svært effektiv renseløsning med lave driftskostnader og som dessuten etterlater minimalt CO2 fotavtrykk.

CFAS® case: Harestua, Norway

Les mer...

CFAS® case: Trysil, Norway

Les mer...

CMFF® case: Elverom, Norway

Les mer...