Elektronikk

Mer info

Savner noe? Kontakt oss.

Ofte kan avløpsvannet i tillegg inneholde en rekke ulike forbindelser som i liten grad lar seg nedbryte biologisk. Disse kan være dimethyl sulfoksid, ethanolamin og tetrametyl ammonium hydroxid. Slike stoffer skaper store fotavtrykk i biofiltre og utabile forhold under sjokkdoser, dersom man bruker konvensjonell aktivt slam og fast film løsninger. 

Vi kan anbefale Biowater CFAS på grunn av dens store biomasse bundet på biofilmene, høye toleranse for sjokkbelastninger samt lave CO2 fotavtrykk. En unik spaltelufter med tilpasset rist for å holde biolegemene på plass sørger for både omrøring og lufting. CFAS kan redusere energiforbruket med en tredjedel takket være dens høye oksygen-overføringsrate og optimale gass/væske egenskaper.

CFAS® case: Tainan, Taiwan

Les mer...