Savner noe? Kontakt oss.

En teknisk stilling for en dedikert og entusiastisk person som skal jobbe i vårt prosjekteam, der vi leverer løsninger for renseanlegg til industri og kommunalt. Stillingen er kontor‐basert, og site‐basert på prosjekter i Sør‐Norge, men det er også en mulighet for andre lokasjoner, også internasjonalt.

 

Ferdigheter

 • Lagspiller og interessert i nye teknologier i et voksende firma
 • Trygg på seg selv, tillitsfull og fokusert på samarbeid for å få gode løsninger
 • Kunne vurdere og håndtere risikoer
 • Teknisk, systematisk og løsningsorientert

Erfaring / Kvalifikasjoner:

 • 3+ års erfaring i en prosjekterings‐ / pakkeingeniørrolle
 • Bakgrunn fra prosess, mekanisk, elektro, og/eller VA
 • Bachelor eller master utdannelse i en engineering disiplin. VA bakgrunn er en fordel
 • Erfaring med prosjektering og oppfølging/lede tekniske innkjøp
 • Engelsk og norsk språk, både muntlig og skriftlig
 • Kunne bruke de vanligste dataverktøy som f.eks word og excel, AutoCAD / Inventor er en fordel
 • Kjennskap til økonomioppfølging i prosjekter
 • God kjennskap til tekniske prosjektleveranser

Plassering:

 • Hovedkontor, Tønsberg Norge
 • Prosjektarbeid på Biowater sine prosjekter for tiden hovedsakelig I Sør‐Norge / Oslofjordområdet, men kan også være andre steder
 • Oppfølging ute hos leverandører / fabrikasjonssteder

Ansvarsområder:

 • Følge opp/lede tekniske leveranser på site
 • Utarbeide forespørsler og evaluere tilbud og leverandører for aktuelle leveranser i prosjekter
 • Følge opp detail design hos underleverandører, sjekke opp mot kontraktsspesifikasjoner, designkrav eller andre relevante engineeringstandarder
 • Samarbeide med andre interne / eksterne ressurser for å lage et detail design og budsjetter
 • Følge opp leveranser for å sikre riktig kvalitet til riktig tid. Evt. inspeksjoner hos fabrikant / produsent
 • Følge opp underentreprenørers arbeid på site I forhold til teknisk utførelse og HMS
 • SIkre at underleveranser skjer med riktig kvalitet, og følge opp inspeksjons- og testplaner
 • Planlegge og lede commissioning og optimaliseringsaktiviteter etter byggefase

Lønn:

 • Lønn og andre betingelser etter avtale. Avhenger av kvailfikasjoner og erfaring